Generel information til de frivillige

Ved tryk på de enkelte menupunkter kan I se hvilke arrangementer, der skal bruges frivillige til, tider mv. På listerne  er Kulturværftet forkortet KV og Toldkammeret forkortet TK og hvert sted er desuden tildelt forskellig farve.

Listerne opdateres løbende efterhånden ift. tider og information, når disse er endeligt fastlagt, samt når frivillige melder sig til vagter. Evt. aflysninger meddeles via mail.

X'er på listerne viser de vagter, der er ledige. Er du interesseret i en vagt, så skal du skrive dette i en mail - se under kontakt på menuen.

Skulle du blive forhindret, syg o.l., så du ikke kan tage en vagt alligevel, bedes du kontakte den ansvarlige for de frivillige - se under kontakt på menuen.

I øverste venstre hjørne står tidspunkt for seneste opdatering.

Hvis du har problemer med at se listerne i din browser, så tryk opdater (F5) eller skift zoom til du ser listen.


Interesseret i at være frivillig?

Informationsmateriale for frivillige:

KULTURVÆRFTET:

Skriv en mail eller ring til den ansvarlige for de frivillige - se under kontakt på menuen og læs evt. frivillighedsbrevet nedenfor, som alle frivillige skal udfylde.

TOLDKAMMERET: