KULTURVÆRFTET & TOLDKAMMERET - JULI 2022
  Opdateret den:   26-05-22 08:20 Antal HVOR ?               NAVNE PÅ FRIVILLIGE
Ugedag Dato Starttid Sluttid Mødetid Frivil. HUS SAL Type Arrangement - titel Mad Gæst YES Info Bemærk F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
lørdag 02-jul 20.00   17.00- 24+ KV UDE Kuncert QUEEN MACHINE + GASBOX (VÆRTER: MILLING & MOLBECH) Ja %     Pladsen åben
18.00-24.00
Samia Torben P Janni Aage Freddy Bjarne H Britta Jørgen X X X X
Jan H Jayne Lis S Grethe S
(-> 2230)
Merete P Debbie Bjørn X X X X X
BÅDE:
(13.00-20.00)
X X X X X X